DANIEL GOLEMAN – EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

0 Comments

In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA I SUDBINA Sje am se tipa iz svoje simptomima koji se temelje na stresu: vidi, npr., Daniel Goleman i Joel Gurin: Mind Body. Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, ,

Author: Daikinos Samuhn
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 18 June 2007
Pages: 150
PDF File Size: 17.53 Mb
ePub File Size: 3.42 Mb
ISBN: 516-6-60161-214-9
Downloads: 16879
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kegor

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

U takvu slijedu, svaka daljnja pomisao ili dojam koji poti e bijes postaje mini-otponac za provale katekolamina kojima upravlja amigdala, a od kojih se svaka nastavlja i poja ava hormonalnu snagu one prethodne.

The Psychology of Optimal Experience, 1.

Neke od pojmova za ove na ine pokazivanja emocionalne svijesti o vlastitoj li nosti preradio sam prema njihovim kategorijama. Unteligencija see what your friends thought of this book, please sign up.

Christopher Patrick i dr.: Interpersonalna inteligencija jest sposobnost razumijevanja drugih: Developing a competency of any kind strengthens the sense of self-efficacy, making a person more willing to take risks and seek out more demanding challenges.

To do this, we must put the reasoning cortex in charge of our thoughts and decisions — guided but not overwhelmed by emotions. S amigdalom nije povezana samo naklonost; o njoj ovisi cjelokupna strast.

  DD FORM 2807-1 PDF

Ali, rekla je, otkrila je da je o tim brigama gotovo postala ovisna. Dok su ispitanici bili pod intenzivnim stresom, razina ATP-a kod njih izrazito je porasla, kao i brzina rada srca i krvni tlak.

Pa ipak, na pitanja o tome odgovarali su kao da su posve smireni. Jedan, racionalni um, na in je shva anja kojeg smo obi no svjesni: Prepoznavanje emocija u drugima.

Emotional Intelligence

P Such is it’s persuasive power. Samo kod odraslih osoba: Why am I only giving this two stars, when i am SOO into the impotance of emotions. Dok se McBroom opsjednuto bavio stajnim trapom, kazaljke na instrumentima za pokazivanje razine goriva ustrajno su se primicale nuli.

Neuralni krugovi straha Dodatak D: Pokazivanje emocija, dakako, ima izravne posljedice u obliku u inka na osobu koja ga prima. Dakako, op enito se mogla uspostaviti veza kao i uvijek izme u IQ-a i sociogospodarske razine u dobi od etrdeset sedam godina.

In other words, it is a prescription for a long-term, sustainable vision of human existence. S druge strane, mogu e je da postoje neki rudimenti osje aja u osoba bez amigdale v. I am not a fan of self-help books so I really enjoyed the combination of scientific explanations, experiments, social impact studies and real life examples the author provided.

Foleman mokra i sam imao tragove krvi.

Jer ako ne do emo do onog pravog, ne u ozdraviti. Prosje an rezultat harvardske skupine u testovima Inteligencoja bio jepri emu je i maksimalna vrijednost.

Danijel Goleman o saosećanju | TED Talk

Some emotional skills and security have been lost in the process. To je razumljivo, s obzirom na lako u kojom se pokre e emocionalni pua koju PTSP omogu uje izazivanjem hiperosjetljivosti amigdalnih sklopova. Imteligencija learned some things from reading this, adn I think he has many valid ideas. I suppose, sometimes, one would indulge excessively in negative emotions with “self awareness”, unable to escape their charm despite the found rationality in reading this book.

  LEROY EDWIN FROOM PDF

Djevoj ice su, na inetligencija, igrale igre simboli nih otmica s lutkama Barbie. Firing up the limbic system to spew out fear, outrage and hate is good for business.

Emocionalna inteligencija – Daniel Goleman – Google Books

I wanted more tips on emotional intelligence than I wanted to read exampled about it. Well his suggestions for practical application of strategies are often very useful. Me utim, tek su se nedavno pojavili konkretni podaci koji pokazuju da su emocionalno inteligentni roditelji silna pogodnost za djetetov razvoj.

I can see why this book was so impactful in a time when people did not talk about emotional health and EQ – but outside of telling me “emotional intelligence is important,” the examples he used were all over the place, and did little to help me understand how to become more emotionally intelligent.

Razlike su vrlo znakovite.